Podmínky členství

Člen klubu ctí řád venkova a respektuje tak i místní obyvatele. Ctí pravidla slušného chování a respektuje pokyny personálu klubu. Každý člen je sám za sebe zodpovědný a svým chováním neomezuje svobodu ostatních členů.

Členství nezakládá žádná práva ani povinnosti. Člen klubu se od okamžiku přispění na náklady programu stává spoluorganizátorem daného večera pořádaného majitelem.

Vesnický hudební klub je soukromým klubem Václava Koubka a jeho příznivců. Je založen za účelem kulturní obrody obce, propagace díla majitele, kultivace ducha, prospěšné činnosti a má neziskový charakter.

Jeho základními činnostmi je:

  • Podpora kultury a umění
  • Propagace kultury, umění a vzdělávání v oblasti kultury
  • Pořádání kulturních akcí, zejména pořádání koncertů a divadel
  • Pořádání seminářů, školení, workshopů, výstav, soutěží, atd.

Podmínky členství vycházejí ze stanov Vesnického hudebního klubu z.s. viz Obchodní rejstřík.

Vesnický hudební klub z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Chotěmice 33, 392 01, Chotěmice.

Spolek je dobrovolným, nevládní, neziskovým svazem členů, kteří se spolčují ze účelem výkonu organizační a kulturní činnosti s cílem uspokojovat zájmy svých členů především v oblasti kultury. Spolek hodlá navázat na předchozí 25 letou historii soukromého Vesnického hudebního klubu, který založil Václav Koubek st., za účelem vytvářet kulturní program nejen pro místní obyvatele, ale i další příznivce kultury. Vesnický hudební klub je neodmyslitelně spojen se statkem Chotěmice 33, 39201 Chotěmice. Účelem tohoto spolku je tak zachovat dlouholetou tradici soukromého Vesnického klubu.

Veškeré výtěžky z dobrovolných příspěvků v soukromí klubu jsou určeny na pokrytí organizačních nákladů.

Veřejnosti není vstup do soukromí klubu povolen.

Comgate payments